نوشته‌ها

کلیاتی در باب اقتصاد ایران

/
میزان آزادی اقتصادی ایران 49.2 واحد می­ باشد که از این منظر ا…