معرفی 

بورس کالا به عنوان نهادی سازمان یافته جهت داد‏و‏ستد قانونمند و نیز توسعه ی بازار سرمایه و بخش‏های مختلف اقتصادی و تجلی‏گاه خواسته های تولیدکنندگان و مصرف‏ کنندگان به شمار می رود و در آن همه فعالان، نیازهای خود را در یک فضای رقابتی، شفاف و قانونمند مطرح می‏ کنند. بخشی از مزایای مهم فعالیت در بورس کالا از این قرار است

از افتخارات واحد بورس کالا
خدمات 

برخی از خدمات واحد بورس کالای کارگزاری تدبیرگرسرمایه عبارت هستند از :
کالاهای قابل معامله:فرم ها

ردیف شرح حقیقی حقوقی
۱ فرم کامل مشتریان
۲ فرم مشخصات مشتریان
۳ فرم حساب وکالتی بانک ملت

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، انتهای خیابان زاگرس، نبش خیابان ۳۵، ساختمان پرهام، پلاک ۱۸/۱، طبقات ۶و۷

تلفن: ۸۸۱۹۶۸۱۶ - ۸۸۱۹۶۸۱۳

رینگ صنعتی: ۸۸۱۹۶۸۲۵

رینگ پتروشیمی: ۸۸۱۹۶۸۲۰

نمابر: ۸۸۸۷۳۳۸۱

کدپستی: ۱۵۱۶۹۹۶۳۱۱

email: info@tadbirgar.com