شاخص كل     77,230    0شاخص كل تالاراصلي     54,460    0شاخص كل تالارفرعي     166,371    0.450 شركت فعالتر(wax)     3,035    0شاخص صنعت     66,100    0شاخص ميانگين قيمت 50 شركت      157,296    0.5واسطه گريهاي مالي     131,866    0.6
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٧,٢٣٠       تغييرات :  ٠
 • اخبار کارگزاری
 • گزارشات تحلیلی
 • خبرگزاری سنا
آرشیو
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
شيشه و گاز ٤,٢١٤ ٤٦٩ ١٢.٥٢
تولیدی پلاستیران ٨٤١ ٨٤ ١١.١
فولاد افزا سپاهان ٢,٣٢٤ ٢٢٩ ١٠.٩٣
الحاوی ٤,٢٤٦ ٣٩٩ ١٠.٣٧
نیرو سرمایه ٣,٧٥٣ ٣٥٠ ١٠.٢٩
تولي‌پرس ١,١٨٢ ١١٠ ١٠.٢٦
تکادو ٣,٢٢٤ ٣٠٠ ١٠.٢٦
آرشیو
کدال بورس کالا

© 2014 Tadbirgar Sarmaye Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com